Regler & Villkor

Avgift och betalning

Kunden ska betala överenskommen avgift till Athletify U AB, avgiften framgår i avtalet vid beställning. Avgiften ska betalas senast på angiven förfallodag. Vid försenad betalning skickas påminnelse och dröjsmålsränta enligt räntelagen utgår. Vid utebliven betalning har Athletify U AB rätt att driva in kostnader via inkasso, tillkommande kostnader vid inkasso står klienten för. 


Ångerrätt

Ångerrätt erbjuds i 14 dagar från köpedatumet. Kunden har rätt att utnyttja ångerrätten förutsatt att tjänsten inte fullgjorts.


Avtalstid och avbokning

Avtalet gäller från och med överenskommet startdatum. Avbokning kan sker fram till och med 24 timmar innan träningstillfället, vid avbokning inom 24 timmar från träningstillfället debiteras 75% av kostnaden för tjänsten. 


Ansvarsbegränsning

Träningen sker på eget ansvar och om du är i behov av medicinsk rådgivning ombes du kontakta läkare. Athletify U AB är inte ersättningsskyldig vid olycksfall, skada eller sjukdom. 


Behandling av personuppgifter

Athletify U behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) i samband med utförande av administration och tjänster. Företag: Atheltify U AB

Organisationsnummer: 559453-8992